Please List PARSIQ (PRQ)

Please List PARSIQ (PRQ)
0

I filled out and submitted the form to list PARSIQ (PRQ). Please list PRQ.

Thank you.